კატეგორიაში განცხადება: 1
ნაჩვენებია განცხადება: 1-1
საავტორო უფლება — ცნება სამოქალაქო სამართალში, რომელიც ასახავს იმ უფლებათა ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოების შემქმნელს (ავტორს) ან მის მემკვიდრეს. როგორც წესი გარკვეული დროით, რომლის გასვლის შემდეგაც ნაწარმოები ხდება საყოველთაო საკუთრება.
კატეგორია: სამოქალაქო სამართალი | ნახვები: 20 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-06