სამოქალაქო სამართალი [1]შრომის სამართალი [0]
საჯარო სამართალი [0]საერთაშორისო სამართალი [0]
სავაჭრო სამართალი [0]კერძო სამართალი [0]
კონსტიტუციური სამართალი [1]საქართველოს კონსტიტუცია [0]
სისხლის სამართალი [0]საპროცესო სამართალი [0]

განყოფილებაში განცხადება: 2
ნაჩვენებია განცხადება: 1-2


საავტორო უფლება — ცნება სამოქალაქო სამართალში, რომელიც ასახავს იმ უფლებათა ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოების შემქმნელს (ავტორს) ან მის მემკვიდრეს. როგორც წესი გარკვეული დროით, რომლის გასვლის შემდეგაც ნაწარმოები ხდება საყოველთაო საკუთრება.
კატეგორია: სამოქალაქო სამართალი | ნახვები: 20 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-06

საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ
კატეგორია: კონსტიტუციური სამართალი | ნახვები: 19 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-06