კატეგორიაში განცხადება: 8
ნაჩვენებია განცხადება: 1-8
HTML ვიდეო გაკვეთილები. აღნიშნულ ვიდეო გაკვეთილში ისწავლით, თუ როგორ შემოვიტანოთ აუდიოფაილები, ვიდეოფაილები და ობიექტები, ასევე ისწავლით, თუ როგორ შევქმნათ ჩამონათვალი.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 9 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-17

something
კატეგორია: HTML | ნახვები: 21 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-10

HTML იყენებს <a>(მიბმა) ტეგს, სხვა დოკუმენტის ბმულის გასაკეთებლად.
მიბმას აქვს წვდომა ნებისმიერ რესურსზე ინტერნეტში: HTML გვერდი, სურათი, მუსიკა, ფილმი და აშ.
მიბმის გაკეთების სინტაქსი:
<a href="url">ეკრანზე გამოსატანი ტექსტი</a>
<a> ტეგი გამოყენებულია მიბმის ბმულის გასაკეთებლად, href თვისება გამოყენებულია მისამართის მითითებისთვის, მიბმის საწყის და სასრულ ტეგებს შორის განთავსებული სიტყვები ეკრანზე გამოისახება, როგორც ჰიპერბმული.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 20 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09

HTML-ში ზოგიერთ სიმბოლოს აქვს სპეციალური მნიშვნელობა, როგორც ნაკლებობის ნიშანი (<), რომლიც განსაზღვრავს HTML-ში ტეგის დაწყებას. თუ გსურთ, რომ ბრაუზერმა ეკრანზე გამოსახოს ეს სიმბოლოები, მაშინ სიმბოლოების აღწერა უნდა ჩასვათ HTML წყაროში.
სიმბოლოების აღწერას აქვს სამი ნაწილი : ამპერსანდი (&), აღწერის სახელი და აღწერის რიცხვი. სიმბოლოების აღწერა სრულდება ; სიმბოლოთი. იმისათვის რომ HTML დოკუმენტში გამოისახოს ნაკლებობის ნიშანი, უნდა დაწეროთ : & l t ; ან & # 6 0 ;
რიცხვების ნაცვლად სახელების გამოყენების უპირატესობა მისი ადვილად დამახხსოვრების საშუალებაა. არახელსაყრელია ის, რომ ყველა ბრაუზერი არ უზრუნველყოფს სახელების აღწერას, მაშინ როდესაც რიცხვების აღწერის უზრუნველყოფა ძალიან კარგია, თითქმის ყველა ბრაუზერში.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 25 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09

ოდესმე გინახავთ ვებ გვერდი და გაოცებულხართ? 
კატეგორია: HTML | ნახვები: 15 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09

ალბათ გაგიგიათ რომ პარაგრაფის დაწერა შესაძლებელია ტეგის დახურვის გარეშე </p>. არ დაიჯეროთ ეს. 
HTML ავტომატურად დაამატებს დამატებით ცარიელ სტრიქონებს ზოგიერთ ელემენტამდე და ელემენტის შემდეგ, როგორც პარაგრაფამდე და პარაგრაფის შემდეგ, ან სათაურამდე და სათაურის შემდეგ.
ჰორიზონტალური ხაზის გასასმელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტეგი <hr>.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 13 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09

  • HTML ტეგები გამოიყენებიან HTML ელემენტების მარკირებისათვის;
  • HTML ტეგები გარშემორტყმულნი არიან ორი სიმბოლოთი - < და >;
  • ტეგების გარშემომრტყმელ სიმბოლოებს ეწოდებათ კუთხური ფრჩხილები;
  • HTML ტეგები წარმოადგენენ წყვილებს, მაგალითად, <b> და </b>;
  • თითოუელი წყვილის პირველი ტეგი არის საწყისი ტეგი, ხოლო მეორე სასრული ტეგი;
  • საწყის და სასრულ ტეგებს შორის მოთავსებულ ტექსტს ეწოდება ელემენტის შიგთავსი;
  • HTML ტეგებში არ აქვს მნიშვნელობა ისინი პატარა ასოებით დაიწერებიან, თუ დიდით, მაგალითად <b> ტეგი იგევეა, რაც <B> ტეგი.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 13 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09

• HTML ითარგმნება, როგორც ჰიპერ ტექსტის მარკირებული ენა (Hyper Text Markup Language).
• HTML ფაილი არის პატარა მარკირებული ტეგებისგან შემდგარი ტექსტური ფაილი.
• მარკირებული ტეგები ბრაუზერს გადასცემენ გვერდის ეკრანზე გამოტანის ინფორმაციას.
• HTML ფაილს აქვს html, ან htm გაფართოვება. • HTML ფაილის შექმნა შესაძლებელია უბრალო ტექსტური რედაქტორით.
კატეგორია: HTML | ნახვები: 21 | დამატებულია: Dvalishvili-ს მიერ | თარიღი: 2019-03-09