კატეგორიაში განცხადება: 4
ნაჩვენებია განცხადება: 1-4
ამ პოსტში განვიხილავთ თუ რა არის ცვლადი, ასევე განვიხილავთ მთელი რიცხვების ცვლადს, რომელიც დაგეხმარებათ შემდგომში უფრო კარგად გაიგოთ ცვლადების მნიშვნელობა და მარტივად აითვისოთ სხვა ტიპის ცვლადები.
კატეგორია: C++ | ნახვები: 46 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-02-27

კომენტარები შეგიძლიათ დაწეროთ ყველგან, არ არის შეზღუდული მისი ზომა, ასევე არაა შეზღუდული მისი შიგთავს. გვაქვს კომენტარის ჩაწერის 2 მეთოდი პირველი // რომელიც აკომენტირებს სტრიქონს და მეორე მეთოდი
/* კომენტარი */  აკომენტირებს შიგთავსს ანუ ამ სიმბოლოებს შორის მოქცეული შიგთავსი აღქმული იქნება, როგორც კომენტარი.

კატეგორია: C++ | ნახვები: 42 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-02-24

C++- ში ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერ დაპროგრამების ენაში, ტექსტებთან მუშობა ისე არ ხდება, როგორც სტანდარტულად html-ში, ტექსტებთან მუშაობისას ბევრი ატრიბუტი არ გვაქვს და არც ტექსტების გრაფიკული გაფორმების საშუალებას არ იძლევა ჩვენი C++, მაგრამ რისი საშუალებაც გვაქვს ის გავიაროთ. 
კატეგორია: C++ | ნახვები: 24 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-02-23

C++ -ის ძირითადი დანიშნულებაა პროგრამირება.
C++ გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ კომპიუტერული პროგრამა, აპლიკცია, მუსიკალური პლეიერი ვიდეო თამაშიც კი. 

აღსანიშნავია, რომ C++ შექმმნილია C-ს ბაზაზე, ასერომ მსგავსება მათ შორის საკმაოდ დიდია.
კატეგორია: C++ | ნახვები: 21 | დამატებულია: TeMo-ს მიერ | თარიღი: 2019-02-22